Hvordan har dere det sammen?

Sørlandet Sykehus, Høgskolen på Vestlandet og foreningen Solide samliv samarbeider om en undersøkelse for å kartlegge hvordan par i ulik alder og livssituasjon har det og om det endrer seg i løpet av et halvt år. Undersøkelsen skjer i forbindelse med forskning på utbytte av å delta på forskningsbaserte samlivskurs.

Vil dere bli ett av 50 par som deltar? Hver for dere vil dere svare på 15 spørsmål om hvordan dere har det sammen. Seks måneder senere vil dere bli bedt om å svare på de samme spørsmålene igjen. Undersøkelsen foregår digitalt og er anonym. Det vil ta 8 minutter hver gang. 

Alle som svarer ved begge tidspunktene deltar i trekningen av en iPad. 

Les mer om hvordan deres personvern ivaretas

Delta i undersøkelsen - Hvordan har dere det sammen?

Par kontaktinformasjon

Copyright 2021 Solide Samliv | Tlf: 938 12 134 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 41, 2312 Ottestad
Org: 919 975 377

Powered by Cornerstone