Forskning og evaluering

 


Forskning

Få din anonyme ID ved å klikke her 

Du trenger den for å få tilgang til spørsmålene, uansett om du ønsker å være med i forskningsprosjektet eller ikke.

Forskning på Gottman 7P kurs:

Innholdet i Gottman samlivskurs er basert på mer enn 40 års grundig forskning, men forskning på effekten av å delta på kursene har det allikevel vært lite av internasjonalt, og helt fraværende i norsk setting. Solide Samliv har derfor inngått et samarbeid med tre forskere om å undersøke opplevelsen av, tilfredsheten ved, samt effekten av å delta på Gottman samlivskurs. Arbeidet ledes av Rune Zahl-Olsen ved Sørlandet Sykehus HF. Frode Thuen og Sari Kaarina Lindeman ved Høgskolen på Vestlandet er medforskere. 

Prosjektet startet opp januar 2020, og alle som deltar på Gottman samlivskurs i prosjektperioden blir spurt om å delta. Deltakelse er frivillig, og du kan selvsagt gjennomføre kurset uten å være med på forskningen. Vi vil likevel anbefale deg å gjennomføre spørreundersøkelsen, siden det har vist seg at det i seg selv kan ha positive effekter for parforholdet, og at det er en god forberedelse til undervisningen å evaluere eget parforhold. Forskningsprosjektet og metoden for datainnsamlingen har godkjenning fra NSD - Norsk senter for forskningsdata - med hensyn til personvern og bruk av uidentifiserbare data.

Mer informasjon om prosjektet finner du i samtykkeerklæringen.

Svarer du ja til deltakelse blir du bedt om å svare på noen spørsmål ved start (pakke 1), ved kursets slutt (pakke 2), og ca. et halvt år etter kurset er ferdig (pakke 3).

Hvordan kommer jeg igang? Få din anonyme ID ved å klikke her så får du link til å delta via e-post. 

Spørreskjema 1 - ved kursstart

Spørreskjema 2 - ved kursets slutt

Spørreskjema 2 (kun helgekurs) - ved helgekursets slutt

For kursholdere: Klikk her for å svare på spørsmål om det kurs du skal holde.

 

Copyright 2021 Solide Samliv | Tlf: 938 12 134 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 41, 2312 Ottestad
Org: 919 975 377

Powered by Cornerstone