Forskning og evaluering

 


Forskning på Gottman 7P kurs:

Innholdet i Gottman samlivskurs er basert på mer enn 40 års grundig forskning, men forskning på effekten av å delta på kursene har det allikevel vært lite av internasjonalt, og helt fraværende i norsk setting. Solide Samliv har derfor inngått et samarbeid med tre forskere om å undersøke opplevelsen av, tilfredsheten ved, samt effekten av å delta på Gottman samlivskurs. Arbeidet ledes av Rune Zahl-Olsen ved Sørlandet Sykehus HF. Frode Thuen og Sari Kaarina Lindeman ved Høgskolen på Vestlandet er medforskere. 

Prosjektet startet opp januar 2020, og alle som deltar på Gottman samlivskurs i prosjektperioden blir spurt om å delta. Deltakelse er frivillig, og du kan selvsagt gjennomføre kurset uten å være med på forskningen. Vi vil likevel anbefale deg å gjennomføre spørreundersøkelsen, siden det har vist seg at det i seg selv kan ha positive effekter for parforholdet, og at det er en god forberedelse til undervisningen å evaluere eget parforhold. Forskningsprosjektet og metoden for datainnsamlingen har godkjenning fra NSD - Norsk senter for forskningsdata - med hensyn til personvern og bruk av uidentifiserbare data.

Mer informasjon om prosjektet finner du i samtykkeerklæringen.

Svarer du ja til deltakelse blir du bedt om å svare på noen spørsmål ved start (pakke 1), ved kursets slutt (pakke 2), og ca. et halvt år etter kurset er ferdig (pakke 3).


Spørreskjema 3 (etter 6 måneder): Klikk her for å svare på spørsmål

 

Copyright 2021 Solide Samliv | Tlf: 938 12 134 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 41, 2312 Ottestad
Org: 919 975 377

Powered by Cornerstone