Forskning på Gottman 7P kurs

Pakke 1 - ved kursstart

Velkommen til undersøkelsen.

For å bidra til å undersøke fornøydhet og effekt av Gottman samlivskurs samtykker jeg til at mine svar kan bli brukt til forskning slik det er beskrevet i informasjonsskrivet.

Jeg er innforstått med at det er frivillig å delta, og at jeg kan trekke mitt samtykke ved en senere anledning.

1. Samtykkeerklæring Copyright 2018 Solide Samliv | Tlf: 404 01 808 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 45A, 2312 Ottestad

Powered by Cornerstone