Forskning på Gottman 7P kurs

Pakke 2 - ved helgekursets slutt 2020


1. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kurset med tanke på:

2. Hvordan vil du vurdere følgende utsagn:

3. Hvilke av de syv temaene har vært viktigst for dere på dette kurset? Velg to fra følgende liste:
Ris, ros og forslag
Vi tar gjerne imot ris, ros, eller forslag til forbedringer.


Kan vi få lov å kontakte deg for å intervjue deg om deres opplevelse av å delta på kurset?

NB Dette nr vil ikke bli koblet til dine svar.

Copyright 2018 Solide Samliv | Tlf: 404 01 808 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 45A, 2312 Ottestad

Powered by Cornerstone