Om oss

Foreningen Solide samliv er en ideell organisasjon som formidler forskningsbaserte samlivskurs utviklet av professor John M. Gottman og Gottman-Instituttet i USA. Solide samliv har et landsdekkende nettverk på over 200 kursholdere som er sertifisert til å holde Gottman-instituttets ”7 Prinsipper for gode samliv” samlivskurs. Vi har sertifiserte kursledere i alle landets fylker. Flere av våre kursholdere har tverrkulturell bakgrunn og/eller mestrer flere språk.

Solide samliv har også kursholdere som er sertifisert i Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratets kurskonsept «Godt samliv» for førstegangsfødende par.

Organisasjonen har verken politiske eller religiøse formål. Vi baserer vår ideelle virksomhet på formidling av kurs og andre undervisningsverktøy basert på Gottmans forskning og undervisning om hvordan man kan få parforhold og familiesamspill til å fungere. Formålet vårt er å utruste par til livslang kjærlighet, hjelpe par med å forsterke gjensidig tilknytning og bygge sunne relasjoner.

Besøk Gottman Instituttet sin hjemmeside.

Stab:

Daglig leder: Øystein Samnøen / 404 01 808 / oystein(a)solidesamliv.no
Foredragskoordinator: Else Kristin Samnøen / 938 12 134 / else(a)solidesamliv.no
Nettredaktør og teknisk koordinator: James Ecendance / 941 91 721

Fagråd

PhD Rune Zahl-Olsen og Elin Grigoryan er fagrådgivere i Solide samliv.

Elin Grigoryan har bred kompetanse innenfor samlivsfagfeltet, og er en erfaren parterapeut med Master i Familieterapi og Systemisk praksis. Hun har lang erfaring fra klinisk arbeid med enkeltpersoner og grupper. Erfaring som faglig veileder og med videreutdanning og FO godkjennelse som veileder og klinisk sosionom. Elin har spesialisert seg innenfor metodikken til Gottman, og følger et sertifiseringsløp ved Gottman-instituttet i Seattle. Innehar kompetanse i kroppsorientert traumeterapi. Gjennomført Level 2 i Sensorimotorisk Psykoterapi, en videreutdanning i regi av Sensorimotor Psychotherapy Institute i samarbeid med RVTS.

PhD Rune Zahl-Olsen jobber som forsker og par- og familieterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet Sykehus HF. Hans forskning fokuserer primært på tre områder: Effekt ved ulike former for parterapi og samlivskurs, tilbakemeldingssystemer i terapi samt årsaker til samlivsbrudd og skilsmisse. Rune Zahl-Olsen har mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høyskole (nå VID).

Copyright 2021 Solide Samliv | Tlf: 938 12 134 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 41, 2312 Ottestad
Org: 919 975 377

Powered by Cornerstone