For kursholdere

Gottmans råd til kursholdere

Som kursholder må man balansere ulike roller på en følsom og fleksibel måte. Bokas innhold må kommuniseres klart og tydelig, og parene trenger oppmuntring og støtte når de starter på øvelsene. En bevissthet om egne følelser og indre prosesser er viktig for å forstå og støtte parene i deres prosess. Personlig åpenhet og følsomhet hjelper deltakerne til å være åpne selv. 

Kursholderen må ha god innsikt i boken ”Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold” for å forstå hvordan hvert prinsipper henger sammen. Det er en stor fordel om kursholderen selv har jobbet seg gjennom øvelsene på forhånd for å sette seg inn i hvordan det oppleves for parene. 

Det er en fordel om kursholderen også leser andre bøker og tilegner seg annen undervisning av Gottman.

Rollen som kursholder innebærer:

 • Skape en trygg, støttende atmosfære slik at kursdeltakerne tør å åpne seg for hverandre.
 • Oppmuntre og gi par som deltar på kurs en følelse av håp.
 • Oppsummere innholdet i hvert kapittel – gjerne med utfyllende illustrasjoner.
 • Forklare hvorfor man skal gjøre de ulike øvelsene.
 • Vise hvordan man skal gjennomføre øvelsene for å få mest mulig ut av dem – og hva man ikke skal gjøre.
 • Svare på spørsmål om stoffet og øvelsene.
 • Hjelpe par som har spørsmål eller vanskeligheter med å gjøre øvelsene.
 • Henvise par som trenger mer hjelp til å oppsøke terapi.
 • Å hjelpe til under øvelsene.

Rollen som kursholder innebærer ikke:

 • Å gi terapi
 • Å gi par råd om deres eget forhold.
 • Å legge til rette for at par kan dele sine personlige problemer for gruppen. Kurset er ikke en støttegruppe eller terapi.
 • Å dele dine egne personlige positive og/eller negative erfaringer med mindre det er direkte relatert til prinsippene i hovedboken.
 • Å konfrontere deltakere med deres problemer og utfordringer.
 • Å prøve å forutsi hvilke par som vil ende med samlivsbrudd.

Profesjonelle begrensinger:

 • Som sertifisert kursholder er man en uavhengig aktør og kan ikke kalle seg ansatt, partner eller representant for Gottman-instituttet.
 • Det er ikke tillatt å tilby individuell opplæring eller kurs der man lærer opp andre i bruk av Gottman sitt kursmateriell og undervisning for bruk ovenfor tredjepart.
 • Gottmans materiell er beskyttet av opphavsrettigheter. Uautorisert gjengivelse og distribuering er ikke tillatt. Gottman sitt stoff kan ikke kopieres, deles, videreselges, videreformidles eller gjengis på annen måte uten tillatelse fra Gottman Instituttet.

 

Pålogging for Gottman-sertifiserte foredragsholdere:

Copyright 2021 Solide Samliv | Tlf: 938 12 134 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 41, 2312 Ottestad
Org: 919 975 377

Powered by Cornerstone