Livslang kjærlighet

Gottman-metoden

Gottman Instituttet har blant annet utviklet en terapimetode kalt ”Gottman-metoden”. Målet er å regulere verbal kommunikasjon som skaper konflikter, øke intimitet, respekt og hengivenhet, fjerne faktorer som skaper en følelse av stagnasjon i fastlåste situasjoner og fremme empati og forståelse i parforholdet. Dr. John og Dr. Julie Gottman har blant annet utviklet ni faktorer som kjennetegner sunne relasjoner:

1. Bygg kjærlighetskart

Hvor godt kjenner du partnerens indre psykologiske verden, hans eller hennes historie, bekymringer, stress, gleder og håp?

2. Beundre hverandre

Beundring er medisin mot forakt. Denne delen av kurset fokuserer på å øke kjærlighet og respekt i et forhold gjennom å uttrykke at man verdsetter og respekterer hverandre.

3. Å vende mot hverandre istedenfor fra hverandre

Uttrykk dine behov, vær oppmerksom på hverandres invitasjoner og responder på hverandre. Små, gode øyeblikk i hverdagen er viktige byggeklosser i forholdet deres.

4. Det positive perspektivet

Fremme tilstedeværelse av en positiv tilnærming til problemløsning og troen på at det nytter å reparere.

5. Håndtering av konflikter

Vi sier «håndtere» konflikter i stedet for å «løse» konflikter, fordi konflikter i et parforhold er naturlig og har positive aspekter. Forstå at det er en viktig forskjell på håndtering av varige problemer og løsbare problemer.

6. Realiser drømmene deres

Bygg en atmosfære som oppfordrer hver av dere til å snakke ærlig om hans eller hennes håp, verdier, overbevisninger og ambisjoner.

7. Skap felles forståelse

Hjelp hverandre til å fremme felles forståelse av viktige begreper. Del hverandres visjoner, fortellinger, myter og metaforer om forholdet.

8. Bygg tillit

Tillit oppstår når en person vet at partneren både tenker og handler ut i fra et ønske om det beste for vennen sin – ikke bare fremme egne interesser og fordeler. Med andre ord betyr dette at «min partner beskytter ryggen min og er der for meg.»

9. Forpliktelse

Dette betyr at du tror og handler ut i fra at forholdet ditt med denne personen er en livslang reise – i både gode og vonde dager. Det betyr at hvis forholdet deres blir verre, vil begge arbeide for å forbedre det. Det innebærer å løfte frem partnerens positive kvaliteter når man sammenlikner partneren sin med andre i stedet for å ødelegge partneren ved å fokusere på negative egenskaper.

Copyright 2021 Solide Samliv | Tlf: 938 12 134 | E-post: info@solidesamliv.no | Fjordveien 41, 2312 Ottestad
Org: 919 975 377

Powered by Cornerstone